19-10-2020, 9:30 GMT+7

Đăng ký cấp mã số vùng trồng cho cây ớt ngọt

 Ớt ngọt là loại rau ăn quả có giá trị kinh tế cao của Lâm Đồng. Với diện tích xấp xỉ 2 ngàn ha, sản lượng 100 ngàn tấn/năm, ớt ngọt Lâm Đồng cung cấp cho hầu hết các tỉnh, thành toàn quốc và tham gia xuất khẩu. Giống ớt ngọt chủ yếu là nhập từ Hà Lan, có nhiều màu như ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng, trồng hoàn toàn trong nhà kính với công nghệ mới, hiện đại. Lâm Đồng đang tiến hành đăng ký cấp mã số vùng trồng cho cây ớt ngọt với diện tích 1.534,5 ha, vùng trồng đăng ký tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt, sản lượng trên diện tích đăng ký là xấp xỉ 75 ngàn tấn/năm. Đăng ký mã số vùng trồng giúp định danh dễ dàng cho trái ớt ngọt, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

D.Q
http://baolamdong.vn/