18-11-2020, 14:2 GMT+7

Đánh giá mô hình các giống rau mới từ Hàn Quốc

 Trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và Hoa Đà Lạt tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm giới thiệu và đánh giá mô hình trình diễn các giống rau mới từ Hàn Quốc

 

Tham dự hội thảo có các chuyên gia nông nghiệp Hàn Quốc, các nhà khoa học trong nước, đại diện ngành nông nghiệp Lâm Đồng và  các nông hộ trên địa bàn Đà Lạt.


 
Các giống rau như xà lách, bắp cải, cải củ và ớt  nhập nội từ Hàn Quốc   được canh tác tại Đà lạt thuộc dự án "Ứng dụng công nghệ sản xuất rau Hàn Quốc trên mô hình cánh đồng nhằm tăng thu nhập cho người nông dân Việt Nam" nằm trong chương trình hợp tác giữa  viện khoa học  kỹ thuật nông nghiệp miền Nam phối hợp với  dự án Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc. Từ năm 2018-2020, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa đã tổ chức xây dựng 10 ha mô hình rau Hàn Quốc tại Công ty TNHH Phong Thúy, Đức Trọng,  và HTX Tân Tiến, Đà Lạt.
 

 
Kết quả cho thấy các giống sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng ngắn; Năng suất cao hơn các giống đối chứng từ  khoảng 20%  so với các giống đối chứng, có khả năng kháng một số loại sâu bệnh hại như bệnh thối nhũn, bệnh cháy lá trên cải bắp, xà lách, bệnh than thư trên ớt.  Tất cả các mô hình rau  Hàn Quốc trên  được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đem lại thu nhập cho người nông dân cao hơn ngoài mô hình từ  khoảng 20% nên nhiều nông hộ tiếp nhận sản xuất và dự kiến mở rộng trong thời gian tới.

(http://lamdongtv.vn/)