26-4-2021, 16:29 GMT+7

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng

 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.
 

 

Cử tri phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) nhận phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu

 

Theo đó, danh sách chính thức gồm 112 người ứng cử để bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 18 đơn vị bầu cử. 
 
 
 

 


 

 

 

 

 


 

PV (Báo Lâm Đồng)