19-7-2019, 10:40 GMT+7

Đầu tàu trong hoàn thiện thể chế và xây dựng chính phủ kiến tạo

 Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì, được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Giám đốc và các trưởng phòng của Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Công thương, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp - PTNT, Ban Quản lý các KCN của tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh chinhphu.vn (KHDT 6 thang)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh chinhphu.vn (KHDT 6 thang)
 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện, các định hướng lớn trong 6 tháng cuối năm. Báo cáo khẳng định: Qua hơn nửa chặng đường của năm 2019, nền kinh tế phát triển ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh quốc phòng được giữ vững... nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đồng hành của người dân - doanh nghiệp, trong đó có sự cố gắng của ngành KH&ĐT. Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, thực chất nhất kết quả của 6 tháng qua, cũng thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần lưu ý, những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ với nhiều đổi mới và chất lượng.
 
6 tháng qua, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư công, quản lý quy hoạch; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV; hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp; dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Bộ cũng phối hợp tham gia chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát riển kinh tế - xã hội 2020; đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); về hợp tác phát triển, quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn phi chính phủ nước ngoài; về quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); về quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế; về công tác thống kê; về công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII…
 
Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn phải tiếp tục nỗ lực, đổi mới cả tư duy và cách làm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp. Trong đó, là các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư các tháng cuối năm cho các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, chuyển vốn đầu tư các dự án…; đồng thời, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp quan trọng và có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, ý thức trách nhiệm, luôn kiên định cải cách, vượt qua mọi thách thức khó khăn, luôn đi đầu trong đổi mới và xây dựng chính phủ kiến tạo… 
 
Hội nghị cũng nghe ý kiến trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương, về những việc đã làm được và những vướng mắc trong hoạt động, cũng như nguyên nhân về những khó khăn vướng mắc, tham mưu các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo. 
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Bộ KH&ĐT đã tích cực chủ trì, xây dựng Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông đề nghị Bộ KH&ĐT quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, coi trọng tinh thần “bứt phá” trong chủ động tham mưu các vấn đề kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu: Bộ KH&ĐT phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đi tiên phong trong cải cách, đổi mới nền kinh tế; nghiên cứu các thể chế kinh tế mới để đón bắt xu hướng mới…

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,231