1-9-2020, 10:48 GMT+7

Đấu thầu xây dựng đường trục xã Ninh Gia

 Theo kế hoạch được phê duyệt trong quý 3 và quý 4/2020, huyện Đức Trọng hoàn thành tổ chức đấu thầu xây dựng đường trục xã Ninh Gia, chiều dài toàn tuyến gần 7.170 m, tổng kinh phí hơn 37,3 tỷ đồng. 

Theo đó, 3 gói thầu được lựa chọn nhà thầu bằng hình thức “tự thực hiện” và “chỉ định thầu”, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng gồm: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự toán; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; rà phá bom mìn, vật nổ.
 
Còn lại giá trị hơn 35,8 tỷ đồng 1 gói thầu thi công xây dựng toàn bộ công trình, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Nhà thầu được lựa chọn sẽ ký hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 24 tháng.  
 
Được biết, quy mô đầu tư tuyến đường trục xã Ninh Gia nói trên có chiều rộng nền đường 7,5 m; mặt đường 5,5 m; lề đường mỗi bên 1m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 7 cm.
 
VŨ VĂN(baolamdong.vn)