21-8-2019, 10:14 GMT+7

Đẩy mạnh phát triển bền vững dâu tằm tơ

  Để ngành dâu tằm tơ của tỉnh phát triển ổn định và hiệu quả, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023

 


Trong đó, tập trung nâng cao năng lực cơ sở nghiên cứu, sản xuất trứng giống tằm thông qua hỗ trợ bồi dục giống tằm gốc, hỗ trợ nhập nội, sản xuất trứng giống tằm cấp I, II và khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, sản xuất trứng giống tằm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật, chủ động liên kết các đơn vị sản xuất trứng giống tằm của nước ngoài để nghiên cứu sản xuất trứng giống tằm cấp II phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng trong tỉnh nhằm chủ động nguồn trứng giống tằm phục vụ nhu cầu sản xuất.

Theo thống kê hiện nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 7.300 ha dâu,với trên 100 hộ nuôi tằm con tập trung và khoảng 13.900 hộ trồng dâu nuôi tằm; trong đó, có 90% trứng giống tằm lưỡng hệ nhập khẩu từ Trung Quốc và khoảng 10% trứng giống lưỡng hệ theo các cơ cấu LTQ, TN-1278, LĐ-09 được sản xuất trong nước phục vụ sản xuất; và có 02 đơn vị có chức năng chọn tạo giống dâu, giống tằm, lưu giữ giống gốc phục vụ sản xuất trứng giống tằm các cấp./.

(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,596