6-1-2021, 10:32 GMT+7

Đề nghị công nhận vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh xem xét, công nhận vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao tại xã Đạ Ròn và xã Tu Tra, huyện Đơn Dương với 10.639 ha tổng diện tích tự nhiên. 
 
Trong đó, bao gồm 7.399 ha ở xã Tu Tra và 3.240 ha ở xã Đạ Ròn, tổng số 601 hộ và 2 doanh nghiệp chăn nuôi 13.851 con bò sữa. 
 
Qua đánh giá vùng chăn nuôi bò sữa 2 xã Tu Tra và Đạ Ròn, huyện Đơn Dương hiện đạt 5 tiêu chí ứng dụng công nghệ cao về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, đầu mối là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng và giá trị kinh tế cao; 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân đáp ứng các tiêu chí chăn nuôi công nghệ cao; sử dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường; đạt quy mô tối thiểu từ 10.000 con bò sữa trở lên.
 
VŨ VĂN 
http://baolamdong.vn/