9-6-2021, 10:23 GMT+7

Di Linh có gần 7.000 ha trồng cây ăn trái

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, thời gian qua, địa phương đã phát triển được gần 700 ha cây ăn trái (chủ yếu trồng xen canh), nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện Di Linh lên gần 7.000 ha. Cụ thể, địa phương đã trồng gần 200 ha sầu riêng, hơn 300 ha bơ và 150 ha mắc ca.
 
Việc trồng xen cây ăn trái vào vườn cà phê không những góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, mà còn phá vỡ thế độc canh lâu nay của cà phê, giúp che chắn gió, chống xói mòn, làm bóng mát cho cây cà phê, tận dụng những diện tích cằn cỗi không phù hợp với cây cà phê...
 
TRIỀU KA
http://baolamdong.vn/