29-6-2021, 11:28 GMT+7

Di Linh: đẩy mạnh trồng xen cây ăn trái trên diện tích cà phê

 Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác, nông dân huyện Di Linh đẩy mạnh việc trồng xen diện tích cây ăn trái trên diện tích cà phê, nâng cao hiệu quả kinh tế.

 


 
Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Di Linh trồng xen được 277 ha cây ăn trái trên diện tích cà phê; trong đó diện tích sầu riêng trồng xen là 125 ha, bơ 28 ha và trên 123 ha mắc ca; nâng tổng số diện tích của các loại cây trồng này trên địa bàn huyện lần lượt là rầu riêng gần 2.400 ha, diện tích bơ 2.450 ha và trên 1.100 ha mắc ca. Việc trồng xen cây ăn trái trên diện tích vườn cà phê ở huyện Di Linh không những góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, mà còn phá vỡ thế độc canh lâu nay của cà phê, giúp che chắn gió, chống xói mòn, làm bóng mát cho cây cà phê, tận dụng những diện tích cằn cỗi không phù hợp với cây cà phê./.

http://lamdongtv.vn/