17-3-2021, 10:22 GMT+7

Di Linh: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 Năm 2021 là năm huyện Di Linh bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm đầu triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021- 2025, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo và cả giai đoạn. Đảng bộ, chính quyền huyện đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra. 
 
Di Linh hiện cơ bản có hệ thống giao thông khá thuận lợi để phát triển kinh tế
Di Linh hiện cơ bản có hệ thống giao thông khá thuận lợi để phát triển kinh tế
Năm 2020 tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn do tác động của đại dịch COVID -19, tuy nhiên với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Di Linh cũng đã đạt những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo thời vụ; các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao tiếp tục được triển khai và nhân rộng, chương trình nông thôn mới (NTM) được quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 130% dự toán đầu năm, được 244 tỷ đồng. 
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,2% xuống còn 2,5%. 
 
UBND huyện Di Linh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng đã đúc rút và nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong năm vừa qua, như chưa triển khai tốt các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tái đàn lợn sau dịch và phát triển đàn bò sữa vẫn còn chậm; quy hoạch và triển khai một số quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu… Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND huyện Di Linh đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế năm 2021 và đề ra nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng địa phương nhằm quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để có thể thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cấp các điều kiện sản xuất, đẩy mạnh cải tạo, chuyển đổi, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng. Xác định sản xuất nông nghiệp là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế, huyện cũng đặc biệt đề ra các nhiệm vụ nhằm làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển hiệu quả các chuỗi liên kết giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 135 triệu đồng.
 
Di Linh vốn là một huyện có diện tích cà phê rất lớn, năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà huyện đề ra đó là thực hiện kế hoạch chuyển đổi 1.800 ha cà phê để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị thu hoạch trên đơn vị diện tích, trong đó kế hoạch sẽ trồng tái canh 1.300 ha, ghép cải tạo 500 ha. Đối với phát triển chăn nuôi, ngoài những kế hoạch biện pháp để chủ động kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo môi trường và thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy tái đàn lợn và phát triển chăn nuôi bò sữa; huyện sẽ duy trì tốc độ tăng đàn gia súc, kế hoạch sẽ tăng đàn bò sữa lên 1.000 con, bò thịt 5.000 con, heo 20.900 con (năm 2020 là 17.700 con), gia cầm 1.500 con. Song song đó, tập trung phát triển mạnh các mô hình sản xuất hiệu quả tại tất cả các xã, thị trấn với mục tiêu mỗi xã có ít nhất 1 mô hình điểm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 
 
Để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện cũng cho biết đang tăng cường huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu hết năm 2021, có 1 đến 2 xã, cụ thể là Sơn Điền, Gia Bắc sẽ hoàn thành chỉ tiêu về đích NTM và phấn đấu xây dựng xã Đinh Lạc đạt tiêu chuẩn xã NTM kiểu mẫu, xã Gia Hiệp đạt xã NTM nâng cao, có thêm 10 thôn đạt kiểu mẫu.
 
Năm 2020, việc quản lý các trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp chưa tốt; tình hình khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm hành lang hồ đập thủy lợi còn xảy ra chưa được các xã, thị trấn xử lý dứt điểm thì trong năm nay, để quản lý tốt vấn đề này, UBND huyện cho biết sẽ phân cấp quản lý để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của xã, thị trấn song song với chú trọng công tác giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
 
Để xử lý các vướng mắc, có biện pháp quản lý phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, huyện cũng cho biết sẽ kiểm tra và rà soát toàn bộ quy hoạch trên địa bàn. Tập trung thực hiện đúng yêu cầu tiến độ đối với công tác quy hoạch, trong đó sẽ quyết tâm hoàn thiện Đồ án quy hoạch vùng huyện Di Linh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh định hướng đến năm 2030…. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình dự án nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị để đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với thị trấn Di Linh và loại V đối với xã Hòa Ninh.
 
Tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm như nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc, xây dựng tuyến đường vành đai phái Đông thị trấn Di Linh…; tiếp tục kiến nghị nâng cấp Quốc lộ 28, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện việc đầu tư xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường huyện, tuyến đường đô thị và hệ thống cầu dân sinh trên địa bàn như đường nội thị thị trấn Di Linh, đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Di Linh, đường Hòa Ninh đi Thôn 6, Đinh Trang Hòa, đường liên xã Tân Lâm, Đinh Trang Hòa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
 
Với các chỉ tiêu cụ thể và nhiều giải pháp cũng đã được đề ra quán triệt triển khai đến các cấp, ngành nhằm phát huy thế mạnh, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kêu gọi sự đoàn kết, cùng vào cuộc của các tầng lớp nhân dân; khuyến khích tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hy vọng huyện Di Linh sẽ tạo được những đột phá, hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/