17-12-2020, 9:9 GMT+7

Di Linh ra kế hoạch phát triển đàn bò sữa đạt 1.100 con

 Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, tính đến tháng 11/2020, tổng số bò sữa trên toàn huyện có 891 con. Trong đó, tổng đàn của 33 hộ chăn nuôi là 614 con, trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt - Trại 3 Organic Di Linh là 277 con. 
 
Chăn nuôi bò sữa giúp các hộ dân ở xã Hòa Bắc có thu nhập ổn định
Chăn nuôi bò sữa giúp các hộ dân ở xã Hòa Bắc có thu nhập ổn định
 
Trong năm 2020, trên địa bàn huyện thành lập thêm 1 HTX chăn nuôi bò sữa là HTX Dairy Farmers Di Linh (xã Liên Đầm) với 7 thành viên. Các mô hình chăn nuôi bò sữa chủ yếu tập trung ở các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Liên Đầm, Hòa Bắc. Sản lượng sữa các hộ dân cung cấp cho trạm thu mua sữa ở Đinh Lạc của Công ty Vinamilk từ 3.000 - 3.500 lít/ngày. 
 
Kế hoạch trong năm 2021, huyện Di Linh đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò sữa, mở rộng địa bàn tại những nơi phù hợp và tăng quy mô sản xuất. Tập trung tăng đàn bò sữa theo cơ học, đồng thời phát triển nhân rộng đàn bò hiện có. Kế hoạch phát triển đàn bò sữa đạt 1.100 con. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền; tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi; đồng thời có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thú y từ huyện đến cơ sở để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi bò sữa.
 
VIỆT QUỲNH
http://baolamdong.vn/