9-12-2019, 11:0 GMT+7

Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 560 ha trong năm 2019

 Thống kê ngành chức năng Đà Lạt cho biết, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đã tăng thêm 560 ha trong năm 2019. 
 
Cụ thể, toàn Đà Lạt đến cuối năm 2019 này đã có 6.530 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 62,2% trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tăng 560 ha so với cuối năm 2018, trong đó tổng diện tích nhà kính 2.554 ha.
 
Trong 6.530 ha đất sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên, có 3.110 ha trồng rau; 1.844 ha trồng hoa; dâu tây 100 ha, atisô 70 ha; cùng đó có 1.196 ha cà phê, chè 210 ha. Đến nay có khoảng 980 ha rau sản xuất theo quy trình VietGAP, Global GAP. 
 
Theo ngành chức năng Đà Lạt, giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất của thành phố đến nay đã đạt 380 triệu đồng/ha, tăng hơn 30 triệu đồng so với năm 2018, trong đó rau cao cấp trong nhà kính đạt mức 780 triệu đồng/ha; hoa đạt mức 950 triệu đồng/ ha còn chè cành cũng đạt mức 350 triệu đồng/ha.

(http://baolamdong.vn/
)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,356