30-7-2020, 9:41 GMT+7

Diện tích sản xuất, chăn nuôi đạt chuẩn tăng mạnh

 Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Lâm Đồng, tính đến hiện tại, diện tích sản xuất VietGAP toàn tỉnh là 2.488 ha. Trong đó, diện tích rau đạt 1.780 ha, chè 166 ha, cây ăn quả 403 ha, lúa 108 ha, dược liệu 31 ha. Diện tích chứng nhận VietGAP so với cùng kỳ năm 2019 tăng 325 ha đối với sản phẩm rau và cây ăn quả. Diện tích chè, dược liệu, lúa giảm. Lý do diện tích giảm do các hộ chuyển đổi cây trồng khác và hết thời hạn chứng nhận.
 
Diện tích sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng đồng bộ VietGAP, 4C, UTZ, Rainforest là 75.493 ha với sản lượng 304.311 tấn. Trong đó, riêng diện tích cây cà phê chè được chứng nhận khoảng 5.424 ha/3.600 hộ tham gia, sản lượng đạt 12.353 tấn.
 
Trong chăn nuôi có 4 vùng chăn nuôi theo VietGAHP có 50 tổ hợp tác với 718 hộ, quy mô 67.882 con heo, sản lượng khoảng 14.339 tấn. 
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,871,769