7-5-2020, 14:51 GMT+7

Đổi thay đô thị cửa ngõ phía Nam

 Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất hạ tầng, song bằng sự nổ lực vượt khó, thị trấn Madaguoi hiện nay đã mang một diện mạo mới, của một đô thị mới cửa ngõ phía nam dần được thể hiện.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng sự nổ lực, đoàn kết đòng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp cùng với người dân, đến nay thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai đã mang một diện mạo mới, từng bước xứng tầm là đô thị “cửa ngõ” phía Nam quan trọng của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.Hơn 40 năm định cư, sinh sống trên vùng đất Madaguoi, huyện Đạ Huoai, ông Khuất Duy Áp đã chứng kiến rất nhiều đổi thay trên quê hương mình. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất hạ tầng, song bằng sự nổ lực vượt khó, thị trấn Madaguoi hiện nay đã mang một diện mạo mới, những công trình điện, đường, trường học, trạm xá được đầu tư khan trang, diện mạo của một đô thị mới cửa ngõ phía nam dần được thể hiện. 
Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Madaguoai lần thứ IX, kinh tế xã hội địa phương tiếp tục phát triển khá toàn diện. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, thị trấn Madaguoai đã tập trung chỉ đạo đổi mới các mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, một số lĩnh vực trọng tâm như nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu ngành đã nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, đưa nền nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững và từng bước hiện đại nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân.
Không chỉ chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, với lợi thế nằm trên trục đường Quốc lộ 20, thị trấn Madaguoi còn khai thác tốt lợi thế của hạ tầng giao thông để thông thương, giao lưu trao đổi hàng hóa với các địa phương, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch mới mang tính đặc thù riêng của địa phương, một số dự án có quy mô lớn đang được triển khai, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, với lượng khách đến tham quan hàng năm tăng bình quân tăng trên 10%. Rõ ràng, chính sự linh động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt phát huy vai chủ thể là người dân, sự chung tay của các doanh nghiệp, nhờ đó mà nhiều chương trình phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch của thị trấn Madaguoi luôn nhận được sự đồng cao trong nhân dân. 
Nhân dân thị trấn Madaguoi huyện Đạ Huoai hôm nay luôn tự hào mặc dù không có điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai, tuy nhiên bằng ý chí nổ lực, vượt khó, dám nghĩ, dám làm cũng như tinh thần đồng thuận nhất trí cao, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới này, thị trấn Madaguoi tiếp tục đổi mới, phát triển và trở thành “đầu tàu” kinh tế và là cửa ngõ quan trọng phía nam tỉnh Lâm Đồng./.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,224