4-12-2020, 10:29 GMT+7

Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật thuế

 Sáng 3/12, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật thuế.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồnggặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật thuế

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi với ngành thuế, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, dịp này cũng nhằm phố biến, tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới giúp doanh nghiệp nắm bắt, cập nhật và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định pháp luật về nghĩa vũ thuế.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Cục trường Cục Thuế Trần Phương, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế, cùng tham dự có các ban, ngành, đơn vị liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã được nghe ngành thuế giải đáp, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng, bổ ích như: Các chế tài xử lý liên quan đến Nghị định 125, áp dụng hóa đơn điện tử, giao dịch ký kết.

Cục trưởng Cục Thuế Trần Phương nhấn mạnh: Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại này, chúng tôi mong muốn những điểm doanh nghiệp chưa rõ, chưa hiểu về chính sách pháp luật thuế sẽ được trao đổi, giải đáp, giải thích, hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp chấp hành đúng quy định pháp luật, nhất là mức thuế mới hiện nay quy định tương đối cao so với trước. Qua đó, nhằm ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất việc chưa chấp hành đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Hình thức trao đổi, đối thoại được tiến hành thông qua hình thức quét mã QR, gửi ý kiến bằng văn bản, gửi ý kiến trực tiếp… và được đại diện ngành Thuế trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng.

Các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ thẳng thắn, nhìn nhận đúng thực trạng sản xuất kinh doanh của mình và đặt câu hỏi về nhiều vấn đề sát thực tiễn hiện nay. Đại diện các doanh nghiệp cũng gửi ý kiến thắc mắc về một số nội dung mới như ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng mặt trời được ưu đãi giảm thuế, giá ra sao? Nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, thời gian áp dụng và lưu giữ hóa đơn, việc xác định chi phí trước thuế và sau thuế, kinh phí hoạt động tự chủ và kinh phí hoạt động kinh doanh, xác định tiền chậm nộp thuế hoặc nộp nhầm địa bàn sẽ giải quyết ra sao?...

Phía Cục Thuế đã dành thời gian trả lời thỏa đáng về các ý kiến thắc mắc từ doanh nghiệp. Đây là những nội dung quan trọng, thiết yếu giúp doanh nghiệp hiểu và thực hiện cho đúng pháp luật.

NGUYỆT THU
http://baolamdong.vn/