22-2-2021, 13:9 GMT+7

Đơn Dương: Doanh thu sữa tươi ước đạt 2 tỷ đồng/ngày

 UBND huyện Đơn Dương thông tin, những năm qua chăn nuôi bò sữa trên địa bàn phát triển ổn định, tăng bình quân số lượng khoảng 8-9% mỗi năm, gần gấp đôi sau 5 năm.
 
Đàn bò sữa Đơn Dương tăng 8-9% hàng năm nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra
Đàn bò sữa Đơn Dương tăng 8-9% hàng năm nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra
Theo đó, năm 2016, tổng đàn bò sữa toàn huyện là 10.612 con, sản lượng sữa bình quân 70 tấn/ngày. Đến nay, tổng đàn bò sữa toàn huyện là 15.166 con, tăng 42,9% so với năm 2016, trong đó có trên 7.000 con đang khai thác với sản lượng sữa 160 tấn/ngày, tổng doanh thu sữa tươi ước đạt 2 tỷ đồng/ngày.
 
Các sản phẩm nguyên liệu sữa được tiêu thụ bằng phương thức ký kết hợp đồng trực tiếp giữa người nông dân và công ty. Trong đó, có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đứng ra là đầu mối thu mua sữa của các thành viên và ký hợp đồng với các công ty thu mua.
 
Tuy nhiên, so với Đề án phát triển đàn bò sữa của huyện đến năm 2020 phải đạt tổng đàn 22.000 con thì việc tăng đàn trong nhiệm kỳ 2016-2020 là quá thấp, chưa thực hiện được mục tiêu theo Đề án đã xây dựng.
 
C.THÀNH
http://baolamdong.vn/