18-12-2020, 13:29 GMT+7

Đơn Dương: Hơn 8.000 hộ nông dân dạt danh hiệu sản xuất giỏi

 Trong những năm trở lại đây, nông dân huyện Đơn Dương đã luôn tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập và nâng cao mức sống

 

Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Đơn Dương: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, hàng năm, phong trào này đã thu hút hơn 10.500 hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đơn Dương đăng ký tham gia và có hơn 8.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Bên cạnh đó,  Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp công nghiệp cao, xây dựng các mô hình cây trồng, vật nuôi có liên kết sản xuất. Nhiều nông dân nhờ đó nắm bắt được khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật mới, ứng dụng  công nghiệp cao vào sản xuất, giá trị thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha, có mô hình đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm, nhờ vậy, mức sống của người dân trên địa bàn huyện Đơn Dương  ngày một cải thiện./. 

http://lamdongtv.vn/