24-12-2020, 10:0 GMT+7

Đơn Dương phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh

 Trong thời gian qua, nhiều ứng dụng công nghệ cao, thông minh đã và đang được người dân ở huyện Đơn Dương áp dụng trong sản xuất nông nghiệp.

 


 
Việc làm này giúp người dân chủ động từ sản xuất, quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm, đến tìm kiếm, phát triển thị trường.Theo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đơn Dương: Năm 2020, huyện Đơn Dương đã phân bổ trên 12 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trên địa bàn, trong đó đã chuyển đổi 25 ha diện tích lúa một vụ sang trồng đậu các loại rau, quả như đậu cove và bí Nhật theo quy định công nghệ cao, đồng thời lắp đặt hệ thống tưới thông minh, quản lý nhiệt độ, độ ẩm của đất sản xuất trong nhà kính, nhà màng.v.v. được biết, huyện Đơn Dương có 2 xã là Lạc Xuân và Lạc Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao với diện tổng diện tích là hơn 280 héc ta.

http://lamdongtv.vn/