2-7-2021, 11:21 GMT+7

Đơn Dương: Thành lập mới 3 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

  Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã thành lập mới 3 hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số HTX trên toàn huyện là 32 HTX

 


 
     Các HTX hoạt động trên cá vực như: trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ - thương mại, chế biến nông sản. Trong đó, số lượng HTX hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt chiếm 75%, chủ yếu là trồng và sản xuất rau, hoa, đặc biệt là canh tác ứng dụng công nghệ cao, phù hợp cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính của huyện Đơn Dương. Được biết, hiện nay tổng số thành viên của các HTX trên địa bàn là 824 người với  890 lao động thường xuyên và tổng vốn đăng ký hoạt động hơn 63 tỷ đồng.

Doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm hơn 1,5 tỷ đồng/1HTX. Các HTX hoạt động với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú đã góp phần hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển, một số còn thành công trong việc đưa các mặt hàng của địa phương ra thị trường ngoài tỉnh. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành nông nghiệp địa phương, trong tình hình dịch bệnh COVID -19 phức tạp, đa phần các HTX đều bị ảnh hưởng, sản lượng và giá tiêu thụ nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước một số HTX không có lợi nhuận, chỉ hoạt động theo hướng đảm bảo việc làm, thu nhập cho thành viên./.

http://lamdongtv.vn/