18-11-2020, 14:14 GMT+7

Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

 Đồng chí Đặng Trí Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
 
Sáng 18/11, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 16 để tiến hành xem xét nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí K’Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 
 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa X; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ tiến hành 2 nội dung, xem xét cho ý kiến về đầu tư công 2016 – 2020, kế hoạch đầu tư công 2020 và tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để thực hiện trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh giao phó. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư và bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y. Trên cơ sở Đề án số 07 ngày 17/8/2020 của Tỉnh ủy đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2021 – 2026 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX được tiến hành nhằm kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên; miễm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đoàn Văn Việt để phân công công tác khác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Nguyên – Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy do được phân công công tác khác theo đúng quy định.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX biểu quyết miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX biểu quyết miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định
Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy với kết quả đạt tỷ lệ 97,01%; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với kết quả đạt tỷ lệ 100%.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết đầu tư công giai đoạn 2016 – 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 của 29 dự án với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng và bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho 29 dự án với số tiền trên 120 tỷ đồng.
 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thôi không làm nhiệm vụ và chúc mừng các đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thôi không làm nhiệm vụ và chúc mừng các đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
NGUYỆT THU
http://baolamdong.vn/