8-9-2021, 10:43 GMT+7

Đột phá nhờ thay đổi tư duy sản xuất trong nông nghiệp

 Việc quy hoạch phát triển các vùng sản xuất chuyên canh và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương có đặc điểm địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng tương đồng nhằm xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh chất lượng cao thời gian qua đã phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích to lớn làm thay đổi không chỉ ngành Nông nghiệp tỉnh mà còn thay đổi cuộc sống của người dân.
 
Vườn sầu riêng ứng dụng công nghệ tưới hiện đại ở Đạ Huoai
Vườn sầu riêng ứng dụng công nghệ tưới hiện đại ở Đạ Huoai
Liên tiếp trong nhiều giai đoạn phát triển, tỉnh luôn xác định và tập trung phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nông nghiệp luôn được xác định là giữ vai trò đặc biệt quan trọng và là nền tảng đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân của tỉnh. Và để đạt được các nhiệm vụ đề ra, tỉnh đã đặt ra mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vào phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với phát triển các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng đã đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Ngoài việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông thôn, tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng cả về số lượng và chất lượng; tập trung hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, xây dựng mô hình trình diễn; hỗ trợ chuyển đổi giống mới; hỗ trợ chuyển đổi sang sản xuất an toàn; xây dựng thương hiệu...
 
Có thể nói rằng, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng có những đổi mới, đặc biệt là về công tác định hướng và tuyên truyền thay đổi tư duy sản xuất và canh tác nông nghiệp của người dân. Chính từ những chính sách đúng hướng ấy mà đa phần người dân từ thành thị đến nông thôn hay vùng sâu, vùng xa của tỉnh đều đã thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất truyền thống, thủ công, nhỏ lẻ sang phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng tới sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
 
Đặc biệt, phong trào ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được người dân khắp nơi trong tỉnh đồng lòng hưởng ứng và tiếp cận, chủ động đưa vào ứng dụng để nâng cao chất lượng và năng suất sản phẩm. Nhiều hộ gia đình, hợp tác xã (HTX), công ty ra đời chủ động nguồn vốn bằng nhiều cách để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Có thể nói, đa phần người dân xác định đây cũng chính là một trong những giải pháp trung tâm, tạo đột phá tăng năng suất, chất lượng. Và thức tế đã xuất hiện rất nhiều mô hình HTX nông nghiệp công nghệ cao thành công, phát triển mạnh và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước như HTX Anh Đào, Langfarm, An Phú... Trên địa bàn tỉnh hiện cũng đã hình thành nhiều vùng chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, không chỉ UBND tỉnh mà cả một số huyện, thành phố cũng quan tâm đầu tư và làm tốt công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm theo vùng, xây dựng thương hiệu cho chính sản phẩm của gia đình, HTX để nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh, đảm bảo ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông sản.
 
Là một xã trước đây vốn nghèo, kinh tế kém phát triển, thế nhưng, từ ngày người dân tập trung vào chuyên canh cây sầu riêng chất lượng cao thì cuộc sống của người dân vùng đất nghèo Hà Lâm, Đạ Huoai ngày nào nay đã thay đổi chóng mặt. Không chỉ cơ sở hạ tầng của xã khang trang, vườn tược xanh tốt và quy hoạch bài bản; mà nhà của người dân trong vùng cũng được xây dựng đẹp, kiên cố. Hà Lâm nhờ định hướng phát triển nông nghiệp đúng hướng; tập trung định hướng phát triển cây sầu riêng mà giờ đã được mệnh danh là “thủ phủ sầu riêng” của tỉnh Lâm Đồng. Đã có rất nhiều hộ gia đình ở Hà Lâm phất lên từ chuyển đổi sang trồng sầu riêng chất lượng cao. Theo bà con nơi đây, bước đột phá mạnh mẽ của vùng đất Hà Lâm là khi xã bắt đầu thực hiện chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất. Ban đầu là thành công mang tính “đột phá” của một vài hộ gia đình trong xã, sau đó thì mô hình thành công đó được nhân rộng ra và bà con trong xã hưởng ứng làm theo. Rất nhiều gia đình sau đó chủ động vay mượn vốn phát triển nông nghiệp từ ngân hàng, tập trung đầu tư sản xuất sầu riêng chất lượng cao và đã thành công. Và cứ thế, Hà Lâm tính đến thời điểm hiện nay đã có rất nhiều hộ gia đình trở thành tỷ phú nhờ cây sầu riêng. Vùng đất này đến nay cũng được cộng hưởng trở thành vùng đất sầu riêng ngon nức tiếng trong và ngoài tỉnh.
 
Đơn Dương cũng là một vùng đất có thay đổi mạnh mẽ về nông nghiệp khi đã có sự phát triển mạnh mẽ và đột phá để trở thành vùng chuyên canh rau lớn nhất của tỉnh từ một vùng đất vốn xuất phát điểm về nông nghiệp rất thấp trước đây. Bước đột phá của Đơn Dương cũng chính từ định hướng phát triển nông sản với những giải pháp chuyên canh các sản phẩm rau quả, chăn nuôi đặc thù và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều chương trình phát triển nông nghiệp áp dụng vào từng vùng của huyện đã mang lại thành công. Điều đáng ghi nhận là phong trào này đã tạo ra môi trường sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi vô cùng sôi động tại khắp các xã, thôn của huyện. Ka Đơn, Pró nổi danh với cà chua, Tu Tra, Đạ Ròn nổi tiếng với bò sữa... Đời sống Nhân dân từ đó cũng được cải thiện đáng kể.
 
Điều đáng tự hào là hầu hết các sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng hiện đều là những sản phẩm có thương hiệu và uy tín trong lòng người tiêu dùng. Nông nghiệp Lâm Đồng vì thế cho đến nay có thể khẳng định rằng đã có những bước bứt phá ngoạn mục nhờ thay đổi phương thức sản xuất cũ, hình thành tư duy sản xuất mới cùng với sự nhạy bén của người nông dân dựa vào nền tảng là những chính sách định hướng phát triển vùng chuyên canh và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vô cùng đúng đắn và phù hợp của tỉnh. 
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/