13-7-2020, 9:54 GMT+7

Du lịch Việt Nam - những bước tiến mạnh mẽ

Du lịch Việt Nam sau 60 năm phát triển (9/7/1960 - 9/7/2020) cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước đã vươn lên, phát triển nhanh cả về quy mô và chất luợng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế.

Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII tháng 10/1994 đã khẳng định “Phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nuớc”. Tiếp đó, ngày 16/01/2017, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, xác định rõ “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”.
 
Du lịch Việt Nam đang khẳng định vị thế, thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới

Tổng cục Du lịch nhận định, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã củng cố và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về sự nghiệp phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Từ đó, nhiều cơ chế, chính sách được triển khai ở các cấp từ Trung ương đến các địa phương, thu hút đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thương hiệu, tạo ra sự phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới.


Du lịch Việt Nam đang khẳng định vị thế, thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới
Theo Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 8/8/2007, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chủ trương tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Đến nay, bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương có Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ở địa phương có 13 Sở Du lịch, 49 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 1 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cả nước được đầu tư ngày càng mạnh mẽ, năm 1990 mới có 350 cơ sở với 16.700 buồng thì đến hết năm 2019 cả nước đã có 30.000 cơ sở lưu trú du lịch với 650.000 buồng. Đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế ngày càng lớn mạnh, năm 2019 cả nước có 2.667 doanh nghiệp, so với năm 1990 chỉ có 4 doanh nghiệp, năm 1996 có 76 doanh nghiệp, năm 2005 có 428 doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2019, cả nước có 27.683 hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 17.825 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 9.134 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 724 hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Tổng cục Du lịch cho biết, nếu như năm 1990 mới chỉ có 250 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam thì năm 2019 đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 72 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trưởng hàng năm thường đạt mức 2 con số, đặc biệt là giai đoạn 2015-2019 đạt 22,7% mỗi năm - được Tổ chức Du lịch thế giới xếp vào hàng cao nhất trên thế giới. Riêng khách du lịch nội địa, đã tăng 85 lần, từ 1 triệu lượt vào năm 1990 lên 85 triệu lượt vào năm 2019.

Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế, đời sống người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, nhu cầu và khả năng đi du lịch ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy hoạt động kinh tế trong nước.

Về tổng thu từ khách du lịch, năm 2019 du lịch Việt Nam đạt 755 nghìn tỷ đồng (tương đương 32,8 tỷ USD), trong khi năm 1990 đạt 1.340 tỷ đồng. Trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 421.000 tỷ đồng (18,3 tỷ USD), tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 334.000 tỷ đồng (14,5 tỷ USD).Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cũng ngày càng tăng. Năm 2015 đạt 6,3%; năm 2016: 6,9%; năm 2017: 7,9%; năm 2018: 8,3% và năm 2019: 9,2%.

Với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên thế giới, được các tổ chức, báo chí uy tín quốc tế tôn vinh bằng những giải thưởng danh giá tầm khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, những thành tựu trên có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Đó cũng là kết quả của cả chặng đường dài phát triển với sự đóng góp quý báu của nhiều thế hệ cán bộ và người lao động trong ngành du lịch; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và sự ủng hộ, đồng hành của du khách trong và ngoài nước.
Sau chặng đường 60 năm phát triển, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, du lịch Việt Nam đã vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước, đón và phục vụ trên 100 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đóng góp 9,2% GDP, tạo ra hàng triệu việc làm và là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực khác.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, với truyền thống, quyết tâm của toàn ngành, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn ngành tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng và tạo ra các cơ hội mới nhằm nhanh chóng phục hồi, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng tin tưởng rằng, thời gian tới, với lợi thế về chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa sâu và rộng, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát huy những tiềm năng, tâm huyết, sự sáng tạo và năng động của mình để góp phần đưa du lịch Việt Nam ngày càng phát triển đột phá, vững mạnh; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, vươn lên tầm cao mới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

(https://congthuong.vn/)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,871,776