4-9-2020, 9:7 GMT+7

Đức Trọng - điển hình trong xây dựng nông thôn mới

 Sau hơn 9 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 24/6/2020, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Trọng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đức Trọng cũng là địa phương thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng “cán đích” huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm Công ty TNHH SX-TM Nông sản Phong Thúy (Đức Trọng). Ảnh: Văn Báu

Đức Trọng bắt tay triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2009, từ điểm xuất phát thấp như hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ, kinh tế phát triển chưa cao, chủ yếu là nông nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển mạnh. Bên cạnh đó, là địa phương có địa bàn rộng, số xã nhiều nên quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập của người dân còn thấp, bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 8,25%.
 
Theo UBND huyện Đức Trọng, trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xác định đây là chương trình có vị trí chiến lược quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là cơ sở và động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Qua việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chương trình xây dựng NTM, đến tháng 8/2018, với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, huyện Đức Trọng đã có 14/14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể như: Đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân của người dân đạt 57 triệu đồng/người/năm, tăng 34 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,25% (năm 2011) xuống còn 0,81% (năm 2019); số lao động có việc làm trên địa bàn huyện đạt 95,67%...
 
Cùng đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển mạnh, đã cơ bản đáp ứng khá tốt yêu cầu phát triển sản xuất, cũng như sinh hoạt của người dân, là điểm nổi bật, tạo bộ mặt mới cho khu vực nông thôn: 100% xã đều có đường nhựa đến trung tâm xã và kết nối đến trung tâm huyện; 100% đường huyện quản lý, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, các tuyến đường còn lại có tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa cao.
 
Mặt khác, hệ thống thiết chế văn hóa, mạng lưới thông tin truyền thông, y tế đều đạt chuẩn, đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu về dạy, học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tiếp cận thông tin và chăm sóc ban đầu cho người dân. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 85,2%, tăng 41,5% so với năm 2011. 
 
Song song với đó, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ công chức xã tiếp tục được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất với 100% đạt chuẩn theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững, đã xuất hiện nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư như tiếng kẻng an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự...

Nông thôn mới xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Ảnh: Chí Kiên

Với những kết quả trên, ngày 14/4, huyện Đức Trọng đã vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. 
 
Theo ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trong thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đức Trọng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đề ra. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: Có ít nhất 1-2 xã NTM kiểu mẫu, 100% xã ngoài đô thị đạt NTM nâng cao; xây dựng ở mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu huyện Đức Trọng được công nhận đạt chuẩn NTM trong quá trình đô thị hóa theo Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ bây giờ, Đức Trọng đã và đang triển khai một số nhiệm vụ như: Chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng văn hóa, thể thao ở nông thôn, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, Đức Trọng cũng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện về lâu dài...
 
NHẬT MINH(baolamdong.vn)