8-1-2021, 13:35 GMT+7

Đức Trọng: Diện tích rau thương phẩm tăng mạnh

 Nhờ giá cả ổn định, nông dân chú trọng đầu tư, chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng rau thương phẩm nên diện tích rau thương phẩm trên địa bàn huyện Đức Trọng tăng mạnh.

 


 
Hiện nay, huyện Đức Trọng có trên 9.200 ha canh tác rau thương phẩm các loại, với tổng diện tích gieo trồng cả năm 2020 đạt trên 25 nghìn ha, cho sản lượng trên 733 nghìn tấn, tăng trên 1 nghìn ha so với năm 2019. Nhiều diện tích bắp, lúa một vụ, cà phê già cỗi năng suất thấp được nông dân chuyển đổi sang trồng rau quả thương phẩm, tập trung chủ yếu ở các xã Phú Hội, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Đà Loan, Ninh Loan và thị trấn Liên Nghĩa. Nhiều diện tích trồng rau quả trong nhà kính cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Đồng thời, đến nay toàn huyện Đức Trọng thành lập được 37 hợp tác xã và 25 tổ hợp tác, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, liên kết chặt chẽ với nông dân, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bao tiêu nông sản, làm tăng giá trị sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên các thị trường khó tính, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân. 

http://lamdongtv.vn/