11-3-2020, 9:27 GMT+7

Đức Trọng: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,32%

 Theo đánh giá của UBND huyện Đức Trọng, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng 2 đầu năm trên địa bàn huyện vẫn đang trên đà tăng trưởng khá.
 
Theo đó, trong tháng 2, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị xây dựng ước đạt 16,87% so với kế hoạch, tăng 8,32% so cùng kỳ. Năng lực sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tương đối tốt đã góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt 448 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 906 tỷ đồng. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước thực hiện khoảng 2,6 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng 4,8 tỷ đồng; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước thực hiện 335 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 675 tỷ đồng, tăng 8,8%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước thực hiện 110 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 225 tỷ đồng; Công nghiệp cung cấp nước đạt 0,8 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng 1,6 tỷ đồng, tăng 3,64%. Riêng về giá trị xây dựng, ước thực hiện trong tháng 2 là 455 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 905 tỷ đồng, tăng 7,37% so với cùng kỳ.
 
Cũng trong thời gian qua, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến kêu gọi, thu hút đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Hội, khu công nghiệp Tân Phú. Trong những tháng tới, huyện Đức Trọng tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
N.MINH

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,468