5-8-2021, 11:58 GMT+7

Đức Trọng tăng hơn 121,2 ha diện tích nông nghiệp công nghệ cao

 Số liệu thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay cho thấy, toàn huyện Đức Trọng phát triển gần 8.258,8 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tăng hơn 121,2 ha so cùng kỳ năm ngoái. 
 
Các hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phần lớn trong nhà kính, nhà lưới, tưới tự động phun mưa, nhỏ giọt... Đặc biệt, ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ IoT điều khiển các chế độ chăm sóc từ xa. 
 
Tính chung tổng diện tích gieo trồng cùng thời gian này ở huyện Đức Trọng đạt 35.277 ha, bằng 66,4% kế hoạch năm và tăng gần 15% so cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, gồm diện tích cây lâu năm 20.292 ha, cây hàng năm 14.985 ha. 
 
Đến nay, toàn huyện Đức Trọng có gần 5.799/29.094 hộ nông dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất gắn với hợp đồng tiêu thụ nông sản. Trong đó, cây rau sản xuất theo chuỗi chiếm tỷ lệ nhiều nhất với hơn 70% diện tích.
 
http://baolamdong.vn/