13-9-2021, 10:20 GMT+7

Đức Trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những giải pháp quan trọng giúp huyện Đức Trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện các TTHC.
 
Cán bộ phòng một cửa xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của người dân
Cán bộ phòng một cửa xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của người dân
Xác định công tác xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT có vai trò quan trọng trong việc ứng dụng và phát triển CNTT của địa phương, thời gian qua, huyện Đức Trọng đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành hàng năm phân bổ kinh phí để xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT của cơ quan, đơn vị. Đến nay, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT của huyện cơ bản được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. 
 
Theo số liệu thống kê giai đoạn 2016-2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được trang bị máy tính với tổng số trên 210 máy tính; 100% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính với tổng số 296 máy. 
 
UBND huyện đã trang bị hệ thống máy chủ tập trung và xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối tất cả các máy tính trong các cơ quan chuyên môn của huyện về máy chủ của UBND; 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được kết nối mạng LAN; 100% các xã, thị trấn đã được triển khai và khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng mạng LAN nội bộ.
 
Huyện cũng đã trang bị 7 phòng họp trực tuyến cấp xã, giúp cho công tác triển khai nhiệm vụ của huyện được nhanh và tạo hiệu quả trong quá trình triển khai công việc, góp phần vào việc xây dựng chính quyền điện tử đồng thời giảm thiểu chi phí văn phòng phẩm của các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó, đã hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện được triển khai nhanh chóng, kịp thời và đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp hoặc dịch bệnh như COVID-19.
 
Hệ thống internet cáp quang đã kéo đến 100% số xã, thị trấn; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã kết nối internet băng thông rộng để phục vụ cho nhu cầu công việc. 
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đã xây dựng, nâng cấp và bàn giao cho huyện Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: ductrong.lamdong.gov.vn để làm đầu mối cung cấp thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước với DN và người dân. Các dữ liệu theo quy định cũng đã được bổ sung hoàn thiện đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước; nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, khai thác thông tin của người dân và DN, giao diện và các danh mục ngày càng phù hợp, bắt mắt. Đã đăng tải trên 380 tin bài với các nội dung phong phú về các hoạt động, nhiệm vụ chính trị, các phong trào của huyện. Đăng tải đầy đủ các thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo của các cấp về dịch COVID-19. Cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành trên trang thông tin điện tử của huyện đến nay là gần 8.000 văn bản.
 
Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân đến liên hệ giải quyết các TTHC, từ huyện đến xã đã thành lập bộ phận văn phòng một cửa, một cửa liên thông; hiện nay tại 15 xã, thị trấn đã được trang bị hệ thống một cửa điện tử hiện đại. Qua thời gian vận hành sử dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại từ huyện đến cấp xã hoạt động ổn định, giải quyết cơ bản nhu cầu thực hiện TTHC của người dân và tổ chức, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
 
Song song với đó, đến nay, 100% cán bộ, công chức từ huyện đến xã có tài khoản eOffice và sử dụng vận hành trong hệ thống. Huyện đã chủ động triển khai phần mềm eOffice cho các đơn vị trường học trên địa bàn với 85 đơn vị trường học đã được cấp; 100% văn bản đi, đến được chuyển trong hệ thống eOffice (trừ văn bản mật) và được truyền tải qua trục liên thông eOffice với các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống. Nhìn chung, hệ thống eOffice đã mang lại hiệu quả cao trong công việc, giúp cán bộ, công chức, viên chức các cấp trao đổi công việc nhanh gọn qua môi trường mạng, giúp giảm thiểu chi phí in ấn, góp phần tiết kiệm trong hoạt động quản lý nhà nước.
 
UBND huyện cũng đã chủ động liên hệ với Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để được cung cấp hộp thư công vụ. Đến nay, có 65 cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư công vụ và 16 cán bộ, công chức đang sử dụng thư công vụ cá nhân.
 
Mặt khác, được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện đã phối hợp đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống một cửa hiện đại, một cửa điện tử liên thông cấp huyện và 15 hệ thống một cửa điện tử hiện đại cấp xã để phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và tổ chức DN.
 
Trang thông tin điện tử của huyện đã mở và cập nhật đầy đủ các TTHC một cửa và một cửa liên thông với 304 TTHC cấp huyện, 161 TTHC cấp xã. Tất cả các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2, trong đó có 71 dịch vụ công (cấp huyện 65, cấp xã 6) được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. Các thủ tục, các dịch vụ công trực tuyến đã được UBND huyện tích hợp vào Dịch vụ công Quốc gia.
 
NHẬT MINH
http://baolamdong.vn/