27-5-2021, 10:39 GMT+7

Gần 1.160 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp Lâm Đồng

 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.160 tỷ đồng đồng.
 
Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ góp phần phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ góp phần phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm thực hiện Dự án trên địa bàn TP Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà. Dự kiến Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025.
 
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu dự án sẽ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; góp phần hướng đến hoàn thành 2 trong số những mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa, cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á; đồng thời, là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa.
 
Về quy mô đầu tư, Dự án có tất cả 15 tiểu dự án, gồm 3 hợp phần. Trong đó, điểm nhấn nổi bật của dự án là Trung tâm giao dịch hoa TP Đà Lạt sẽ được xây dựng ở điểm cuối của đèo Mimosa (cách trung tâm Đà Lạt 10 km), điểm giao giữa Đà Lạt và huyện Đức Trọng, gần với huyện Đơn Dương là vùng nông nghiệp chuyên canh rau hoa chính của tỉnh. 
 
C.THÀNH
http://baolamdong.vn/