18-12-2020, 13:24 GMT+7

Gần 12,7 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thông minh

 Thống kê trong năm 2020, huyện Đơn Dương đã phân bổ gần 12,7 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trên địa bàn.
 
Kết quả đã chuyển đổi 25 ha diện tích lúa một vụ sang trồng đậu cove và bí Nhật theo quy trình công nghệ cao; đồng thời lắp đặt các hệ thống tưới thông minh, quản lý nhiệt độ, độ ẩm của đất sản xuất trong nhà kính, nhà màng bằng giải pháp IoT; trang bị máy vắt sữa, máy trộn thức ăn cho gia súc…
 
Đến nay, huyện Đơn Dương có 2 xã Lạc Lâm và Lạc Xuân được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích lần lượt gần 118 ha/180 hộ và 167 ha/137 hộ. 
 
http://baolamdong.vn/