2-6-2021, 10:24 GMT+7

Gần 13.300 mét vuông xây dựng Trung tâm Giao dịch hoa Đà Lạt

 Công trình Trung tâm Giao dịch hoa Đà Lạt vừa được UBND tỉnh phê duyệt xây dựng trên tổng diện tích gần 13.300 m2, thực hiện trong giai đoạn năm 2020 - 2025. 
 
Riêng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực Trung tâm Giao dịch hoa Đà Lạt cũng tiến hành xây dựng gồm: 3 bãi đậu xe (hơn 6.310 m2); đường giao thông nội bộ cấp V miền núi (hơn 606 m); đường chính cấp IV miền núi (hơn 174 m); gia cố suối chính (hơn 240 m); gia cố suối phụ (gần 273 m). 
 
Ngoài ra, còn xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của Trung tâm Giao dịch hoa Đà Lạt như hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước…
 
Đây là 1 trong 15 tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổng nguồn vốn ODA gần 1.160 tỷ đồng. 
 
Còn lại gồm 9 tiểu dự án xây dựng hơn 65 km đường giao thông; 5 tiểu dự án xây dựng hồ thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho 1.075 ha đất sản xuất.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/