27-5-2021, 10:33 GMT+7

Gần 1,8 tỷ đồng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Ninh

 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Ninh, huyện Di Linh vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng kinh phí tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch gần 1,8 tỷ đồng.
 
Theo đó, UBND huyện Di Linh được giao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn SEAPE Việt Nam tổ chức tư vấn lập nhiệm vu quy hoạch. Cụ thể, đồ án quy hoạch toàn bộ diện tích tự nhiên xã Hòa Ninh, huyện Di Linh hơn 2.256 ha; quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 11.700 người, đến năm 2035 khoảng 15.600 người. Giới cận quy hoạch đô thị Hòa Ninh giáp 3 xã trên cùng huyện Di Linh gồm Đinh Trang Hòa (phía Bắc), Hòa Nam (phía Nam), Hòa Trung (phía Đông) và xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (phía Tây).
 
Tổng dự toán gần 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng năm 2021 nói trên gồm các chi phí: Lập, thẩm định đồ án, nhiệm vụ quy hoạch; quản lý, công bố quy hoạch; thẩm định hồ sơ, kết quả mời thầu; lấy ý kiến cộng đồng dân cư…
 
MẠC KHẢI 
http://baolamdong.vn/