6-6-2019, 7:42 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa

 Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, nhất là Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng lần thứ X, tuy chưa đi hết nhiệm kỳ cũng như thời gian thực hiện chiến lược đề ra, song nhìn tổng thể đến nay Lâm Ðồng đã ước đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với nghị quyết. 
 
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “phục vụ việc khảo sát của Tiểu ban văn kiện” Đại hội XIII của Đảng mới đây cho hay: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, thể chế kinh tế thị trường và cụ thể hóa các đột phá chiến lược. Đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, quản lý xã hội với bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đảm bảo việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và công bằng xã hội.
 
Phát triển du lịch chất lượng cao thu hút khách du lịch. Ảnh: Thụy Trang
Phát triển du lịch chất lượng cao thu hút khách du lịch. Ảnh: Thụy Trang
 
Thu nhập gấp đôi bình quân cả nước
 
Kịch bản phát triển kinh tế Lâm Đồng được Tỉnh ủy cụ thể bởi những nghị quyết chuyên đề, nhằm dẫn dắt sự phát triển đó hướng trọng tâm vào các lợi thế so sánh mà Lâm Đồng có. Đó là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, công nghiệp có chọn lọc và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hiện Lâm Đồng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 55.000 ha, chiếm 19,5% diện tích cach tác nông nghiệp. Nếu so với năm 2015, diện tích nông nghiệp công nghệ cao tăng gần 11.700 ha và đạt 40% giá trị sản xuất, đưa thu nhập bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 183 triệu đồng/năm - cao gần gấp đôi mức thu nhập bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, có sự chuyển biến mạnh mẽ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và quảng bá thương hiệu. Đặc biệt, Lâm Đồng cũng đi tiên phong triển khai “Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư”, từ đó xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Riêng đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã có 90/116 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 77,6% số xã và tăng 47 xã so với năm 2015. 
 
Mặt khác, tập trung phát triển công nghiệp có chọn lọc dựa vào phát huy lợi thế của tỉnh, nên trong vòng 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,46% và tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 11,5% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Điểm nổi bật trong “phát triển công nghiệp có chọn lọc” đó là đã tập trung vào chế biến khoáng sản, nông sản và chế tạo mà Lâm Đồng có lợi thế với mức tăng bình quân 7,63%, góp phần vào đẩy mạnh xuất khẩu có mức tăng trưởng bình quân đạt 14,5% trong giai đoạn 2016 - 2018. Theo đánh của Tỉnh ủy, nếu như năm 2016, Lâm Đồng thu hút 5,4 triệu lượt khách du lịch thì ba năm sau đã đạt hơn 6,5 triệu lượt khách, nghĩa là tăng hơn 1 triệu lượt khách đến du lịch Lâm Đồng. Sự gia tăng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng góp phần phát triển thương mại và dịch vụ cả về quy mô lẫn chất lượng với mức tăng 12,3% trong vòng ba năm qua. Do duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trong 3 năm là 8,23% (so với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh tăng từ 8 - 9%) đạt kế hoạch, vì vậy thu ngân sách nhà nước cũng tăng và đạt 18.590 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,79% GRDP, với tốc độ tăng thu đạt 16,36% trong 3 năm, vượt so với nghị quyết đặt ra từ 10 - 12%...
 
Hài hòa với phát triển văn hóa 
 
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được quan tâm và đạt nhiều kết quả tiến bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, nhất là thiết chế văn hóa ở cơ sở; song song đó là các phong trào, những cuộc vận động được phát động triển khai và đạt kết quả tích cực. Đó là tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 88,5%; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 93%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa 75% và tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 83,8%. Các lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế có nhiều tiến triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân; triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, triển khai Đề án thành phố thông minh…
 
Bên cạnh tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 99%, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cũng chuyển biến tích cực, với 606 người được đào tạo sau đại học, đại học 1.067 người, lý luận chính trị 3.870 người, quản lý nhà nước 4.630 người và tin học 1.246 người. Đồng thời, ngoài đầu tư cơ sở vật chất y tế phục vụ khám, chữa bệnh, còn đào tạo, thu hút đội ngũ bác sỹ về công tác tại cơ sở và chính điều này đã đưa Lâm Đồng đạt 96% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch, dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện mang lại kết quả tốt, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Lâm Đồng xuống còn 2,85%. Đặc biệt, những năm qua, Lâm Đồng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; bởi với hơn 1,3 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,1% và 65% dân số là người có đạo nên việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo đã góp phần vào sự tin tưởng, chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và người có đạo. 
 
Còn đó lực cản 
 
Bên cạnh những thành tựu đạt được kể từ khi thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà gần nhất là sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đã có 13/19 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu so với nghị quyết thì vẫn còn những lực cản trong quá trình phát triển, đó là những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phải tháo gỡ. Cụ thể, nông nghiệp công nghệ cao đã tạo được sự đột phá, mang lại hiệu quả cao nhưng ít nhiều tác động đến môi trường sinh thái. Thực hiện chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn còn gặp phải khó khăn, tỷ trọng ngành du lịch trong nền kinh tế còn thấp… Đặc biệt, một trong những vướng mắc nhất của Lâm Đồng hiện nay là trong thu hút đầu tư, triển khai dự án - nhất là các dự án về du lịch nằm trên đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây, song hiện nay không triển khai được do không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Còn theo quy định của Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực từ 1/1/2019) thì rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chỉ thực hiện giao rừng, không thu tiền sử dụng rừng cho các tổ chức kinh tế, nhưng không nói rõ tổ chức kinh tế nào được giao là loại hình tổ chức gì, nên việc chuyển đổi hình thức thuê rừng trước đây qua hình thức giao rừng đối với việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp sẽ khó thực hiện. Trong khi đó, Lâm Đồng là một tỉnh Tây Nguyên có diện tích tự nhiên lớn, phải duy trì độ che phủ rừng khoảng 60% thì với những quy định trên đang là lực cản trong phát triển kinh tế trong thời gian đến. 
 
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
Hà Nôi Đặc sản
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,705,842