18-11-2020, 13:58 GMT+7

Gần 2.500 nông dân tham gia sản xuất cà phê bền vững

 Ngày 17/11, tại huyện Lâm Hà, Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết về tái canh bền vững (thuộc sự án VnSAT) cho các nông hộ trên địa bàn 5 huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông.
 
Cán bộ kỹ thuật của dự án kiểm tra tại vườn của nông dân Trịnh Văn Kỳ sau 3 năm tham gia dự án
Cán bộ kỹ thuật của dự án kiểm tra tại vườn của nông dân Trịnh Văn Kỳ sau 3 năm tham gia dự án
 Trong khuôn khổ dự án tái canh cà phê bền vững giai đoạn 2018 – 2020, trên địa bàn 21, xã, thị trấn thuộc 5 huyện, thành phố kể trên, Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp đã tổ chức 73 lớp tập huấn với sự tham gia của gần 2.500 nông dân. Sau đào tạo, hầu hết những người tham gia đều nắm vững quy trình kỹ thuật về tái canh, áp dụng quy trình kỹ thuật vào thực tế sản xuất gia đình, tổ chức liên kết.
 
Cùng với các lớp tập huấn, trong 3 năm, Trung tâm cũng xây dựng 47 mô hình với tổng diện tích 32,4 ha. Trong đó, Trung tâm tiến hành lấy mẫu phân tích tuyến trùng cho từng mô hình để xử lý kỹ thuật, hỗ trợ 100% cây giống, cây che bóng, hỗ trợ 50% định mức phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bình xịt, ống nhựa, dầu tưới…; đồng thời, cử cán bộ đến từng mô hình theo dõi tỉ lệ sống, tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại, hướng dẫn chủ hộ chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời phát hiện và xử lý vấn đề. 
 
Tổng số vốn của dự án đã triển khai trên 2,83 tỉ đồng; trong đó, người dân tham gia đóng góp trên 15%.
 
Theo ông Hồ Tấn Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp, trong giai đoạn này, những chương trình hỗ trợ đã đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. Sau khi tham gia các mô hình và tập huấn, nông dân đã thay đổi nhiều trong tư duy, thói quen canh tác. Từ chỗ không ghi chép nhật ký trong quá trình sản xuất, không định lượng phân, thuốc nay đã nghiêm túc quản lý và sử dụng lượng hỗ trợ theo đúng quy định, không để lại dư lượng trong sản phẩm; mặc áo mưa, bịt khẩu trang, mang đồ bảo hộ khi phun thuốc cho cây bị bệnh…
 
HỒNG THẮM
http://baolamdong.vn/