17-8-2021, 10:31 GMT+7

Gần 39 ngàn tỷ đồng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

 Tính từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/5/2021, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng vay gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 18.542 tỷ đồng; số dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ 989 tỷ đồng với 425 khách hàng. 
 
Được biết, cũng trong khoảng thời gian nêu trên, doanh số cho vay mới lũy kế đạt 38.827 tỷ đồng với 16.903 khách hàng được cho vay mới.
 
PHẠM LÊ
http://baolamdong.vn/