31-8-2021, 10:16 GMT+7

Ghép cải tạo vườn mắc ca mô hình ở Di Linh

 Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, sau 5 tháng triển khai mô hình ghép cải tạo 550 cây mắc ca của 6 hộ tại các xã Gia Hiệp, Tân Nghĩa, Gung Ré, Hòa Trung, Hòa Bắc, Hòa Nam, huyện Di Linh đã đạt tỷ lệ sống của cành ghép là 85%.
 
Cùng với đó, mỗi cành mắc ca ghép có từ 2-3 chồi mới sinh trưởng ổn định chiều cao 30,1 cm đến 45 cm. Dự kiến năng suất thu hoạch trung bình vào giai đoạn kinh doanh khoảng 15-20 kg hạt/cây. So với cây thực sinh ban đầu, năng suất hạt cây ghép tăng gấp hai lần; tỷ lệ thu hồi hạt nhân tăng lên 36-43%; giá trị sản phẩm nhân tăng thêm khoảng 50%...
 
Các mầm chồi mắc ca được ghép cải tạo nói trên thuộc các giống đầu dòng 816, 849, QN1. Kết quả, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo cho gần 40 đại biểu nông dân trong huyện Di Linh tham gia trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật để nhân rộng mô hình ghép cải tạo tại vườn mắc ca của từng hộ gia đình…
 
VŨ VĂN