6-1-2021, 10:30 GMT+7

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 100% kế hoạch

 Ngày 5/1, Sở Công thương cho biết, mặc dù trải qua một năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 vẫn đạt 100% kế hoạch.
 
Hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may trong tỉnh
Hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Công ty Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may trong tỉnh
 
Theo đánh giá của Sở Công thương, do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Cùng với đó, thị trường nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã từng bước hồi phục, có bước cải thiện rõ nét trong đổi mới công nghệ, quy mô sản xuất.
 
Cơ quan chức năng thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010), năm 2020 ước đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2019. Một số sản phẩm tăng khá so với năm 2019, như: Rau cấp đông ước đạt trên 18 ngàn tấn; lụa tơ tằm các loại tăng 27,1%; alumin 680 ngàn tấn, tăng 3%; điện thương phẩm 1,4 triệu kWh, tăng 4,9%; Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội và 6 cụm công nghiệp thu hút 99 dự án;...
 
C.THÀNH
http://baolamdong.vn/