16-9-2021, 10:13 GMT+7

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,16% so với cùng kỳ

 Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, mặc dù diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên địa bàn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2021 tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) luỹ kế 8 tháng năm 2021 đạt 66,29% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, ngành khai khoáng ước đạt 319,09 tỷ đồng, tăng 14,09% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 8.616,87 tỷ đồng, tăng 8,57%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 3.831,37 tỷ đồng, tăng 21,81% so với cùng kỳ năm trước. Riêng cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 186,65 tỷ đồng, giảm 0,45% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng đầu năm 2021 tăng gồm: bia đóng lon đạt 61,94 triệu lít (tăng 23,62%), sợi len lông cừu đạt 977 tấn (tăng 51,5%), bê tông trộn sẵn đạt 342,99 ngàn tấn (tăng 21,39%), ôxit nhôm (alumin) đạt 479,32 ngàn tấn, tăng 4,11%;…
 
C.PHONG
http://baolamdong.vn/