29-9-2021, 13:3 GMT+7

Giải ngân 13 dự án ổn định dân cư

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trên địa bàn Lâm Đồng đã và đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân 13 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai.
 
Trong đó, mức đầu tư dự án thấp nhất với hơn 4,6 tỷ đồng tại Thôn 7, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh; cao nhất với 84,2 tỷ đồng tại thôn Đạ M’Pô, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông.
 
Cụ thể, với Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M’Pô có tổng vốn đầu tư hơn 40,4 tỷ đồng ngân sách Trung ương, hơn 43,8 tỷ đồng ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, đạt tỷ lệ giải ngân lần lượt gần 86,7% và 100%. 
 
Hoặc Dự án điểm dân cư Đa Nhim, Tiểu khu 97, huyện Lạc Dương thực hiện gần 26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Kết quả bố trí dân cư tập trung 50 hộ, xây dựng điện hạ thế 3 pha và trạm biến áp, hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước trong khu vực... 
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/