9-3-2021, 11:11 GMT+7

Giải pháp phát triển cây ăn trái chất lượng cao

 Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng cũng như nguồn nhân lực, Lâm Đồng chú trọng phát triển cây ăn trái, trong đó có 70% diện tích, sản lượng cây ăn trái địa phương được đánh giá đạt chất lượng cao.

 


 
Hiện nay, Lâm Đồng có gần  24.500 ha cây ăn trái, sản lượng đạt   hơn 183 ngàn tấn. Phát huy  lợi thế địa phương, trong năm  nay, Lâm Đồng  chú trọng đẩy mạnh phát triển  các chủng loại cây ăn trái chất lượng cao thông qua phát triển hình thức xen cạnh trong các vùng cây công nghiệp như chè, cà phê. Mặt khác quan tâm thử nghiệm một số giống cây ăn quả mới, giống cây trái vụ để cải tạo vườn tạp, thiết kế bố trí và chăm sóc vườn cây theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Từ đó phấn đấu đạt mục tiêu nâng tổng diện tích cây ăn trái Lâm Đồng lên khoảng  26 ngàn ha, sản lượng đạt 185 ngàn tấn vào cuối năm nay, trong đó chú trọng phát triển cây bơ và cây sầu riêng. Đây là hai loại cây trồng đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu, có giá trị kinh tế cao, phù hợp đặc điểm sản xuất tại Lâm Đồng. Tỉnh cũng tập trung các giải pháp thu hút các nhà máy chế  biến nông sản trong đó tập trung vào các loại cây ăn trái thế mạnh.

http://lamdongtv.vn/