8-6-2020, 11:17 GMT+7

Hỗ trợ 100% chi phí sản xuất cây trồng chất lượng cao

 Theo kế hoạch trong năm 2020, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng triển khai hỗ trợ 100% chi phí nâng cao năng lực sản xuất cây giống chất lượng cao, cấp mã số vùng trồng, kiểm tra và quản lý giống cây trồng.
 
Những đối tượng được hỗ trợ gồm: Trung tâm giống, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh, hộ nông dân sản xuất giống, chuyển đổi cây trồng trên địa bàn Lâm Đồng. 
 
Đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng/ha chuyển đổi các loại cây sầu riêng, chuối laba, tầm vông, rau, hoa…
 
Các loại cây còn lại chuyển đổi được hỗ trợ từ 1 - 5 triệu đồng/ha như: ghép cải tạo cà phê vối; tái canh trồng mới cà phê chè, cà phê vối; tái canh cây điều; trồng mới bơ, lúa chất lượng cao…
Được biết, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nói trên hơn 4 tỷ đồng. 

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,850