7-8-2019, 14:46 GMT+7

Hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”. Theo đó, Đề án sẽ hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, mục tiêu của Đề án là tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐVTN; Triển khai thực hiện 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Hỗ trợ xây dựng 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

Song song đó, hàng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động ĐVTN sử dụng các nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng các mô hình kinh tế xanh; hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân trong xử lý sự cố môi trường; các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện về bảo vệ môi trường.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,155