2-10-2019, 8:41 GMT+7

Hỗ trợ 410 ha sản xuất VietGAP

 Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, 9 tháng đầu năm 2019 có thêm 410 ha đất sản xuất nông nghiệp của Đà Lạt được hỗ trợ áp dụng VietGAP.

Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lâm Đồng, thông qua tham mưu của Phòng Kinh tế, đã hỗ trợ 8 hợp tác xã, 1 công ty và 16 hộ nông dân áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên tổng diện tích 410 ha. Chi cục đã hỗ trợ kinh phí hướng dẫn quy trình sản xuất đồng thời cấp chứng nhận VietGAP với quy mô xấp xỉ 25 triệu đồng/ đơn vị. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản Đà Lạt, đáp ứng nhu cầu sản xuất theo hướng bền vững.


(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,316