3-6-2021, 11:15 GMT+7

Hỗ trợ cấp 10 giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ

 Qua khảo sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chọn 10 tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cấp 10 giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn trong năm 2021, tổng diện tích hơn 84,6 ha. 
 
Trong đó, 10 ha sầu riêng tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Du lịch miệt vườn Hà Lâm, huyện Đạ Huoai; 10 ha lúa HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Hưng Phát tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. 
 
Tiếp theo, gồm 5,6 ha cà phê của Tổ Hợp tác Cà phê hữu cơ Đỗ Tùng ở xã Hòa Bắc, huyện Di Linh; 5 ha mắc ca ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh của HTX liên kết Mắc ca - Macadamia Di Linh.
 
Cuối cùng là 4,8 ha măng tây của HTX Măng tây Langbiang, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà; 2 ha củ năng của HTX Củ năng, xã Pró, huyện Đơn Dương; 1 ha rau ăn củ của Công ty TNHH Trồng trọt Thương mại Kim Bằng, Phường 7, Đà Lạt; 0,5 ha nấm hương của Công ty Cổ phần Nguyên Long, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/