1-9-2021, 10:36 GMT+7

Hỗ trợ thông tin đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Ông Huỳnh Ngọc Hải - Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn… Sở cũng đã đề nghị 2 đơn vị chính là Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel tăng cường hỗ trợ thông tin cho các hộ sản xuất.
 
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc đưa các mặt hàng nông sản lên các trang thương mại điện tử đến các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.
 
Đồng thời, triển khai đào tạo, hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là cách thức để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh để thực hiện giao dịch trên sàn TMĐT cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại địa phương (trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh, có thể tập huấn trực tuyến hoặc qua tài liệu hướng dẫn); xây dựng và đào tạo, tập huấn, hướng dẫn quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận (đề nghị thống nhất cách thức về đóng gói, kết nối, giao nhận); hướng dẫn các đơn vị thiết lập và sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.
 
Chỉ tiêu cụ thể được đưa ra năm 2021 đó là: 70% các hộ SXNN được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; 60% các hộ SXNN được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận sản phẩm; 50% các hộ SXNN có gian hàng số trên sàn TMĐT; 50% các hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử.
 
D.THƯƠNG
http://baolamdong.vn/