10-8-2021, 9:33 GMT+7

Hỗ trợ tiêu thu nông sản trong tình hình dịch Covid-19

  Sáng 9/8, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng ra mắt Điểm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Điểm tiêu thụ nằm trong Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ 38 Quang Trung, Đà Lạt.
 
Điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản
Điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản
Hội Nông dân tỉnh tổ chức điểm tiêu thụ nhằm tìm thị trường, kết nối trực tiếp giữa nông dân và người tiêu thụ thông qua tổ chức Hội. Hội Nông dân tổ chức đội ngũ giới thiệu sản phẩm tới các cơ quan công sở, các cơ sở có nhu cầu sử dụng nông sản với giá cả tại vườn, sau đó kết nối trực tiếp với các nhà vườn, các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xe vận chuyển tới tận tay người tiêu dùng. Ngoài địa bàn tỉnh, Hội Nông dân còn liên kết, giới thiệu nông sản Lâm Đồng ra các địa phương ngoài tỉnh thông qua tổ chức Hội Nông dân các tỉnh thành. 
 
Hiện, sản phẩm chủ yếu đang tìm đường tiêu thụ gồm sản phẩm hoa các loại, mắc ca và atiso. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục thu hút thêm nhiều sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thu cho nông sản Lâm Đồng.
 
D.QUỲNH
http://baolamdong.vn/