5-5-2020, 10:32 GMT+7

Hòa Ninh đáp ứng cơ bản chuẩn đô thị loại V

 Căn cứ phê duyệt quy hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết của huyện Di Linh, cùng sự phát triển của thực tiễn, đến nay, xã Hòa Ninh đã hội đủ các tiêu chí để công nhận hạng đô thị loại V.
 
Trường Tiểu học Hòa Ninh 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chất lượng giáo dục nổi trội của cụm xã phía Nam huyện
Trường Tiểu học Hòa Ninh 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chất lượng giáo dục nổi trội của cụm xã phía Nam huyện
 
Xã Hòa Ninh hiện có diện tích 21,58 km2; dân số thường trú năm 2018 là 9.355 người. Xã là cầu nối giữa thị trấn huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc qua huyết mạch Quốc lộ 20. Thời gian qua, xã Hòa Ninh có những bước phát triển mạnh mẽ mọi mặt về kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, nhân lực, an ninh, quốc phòng... Kinh tế trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần, năm 2018 đạt 41,6 triệu đồng/người, bằng 0,92 lần so bình quân đầu người cả nước, đời sống người dân được cải thiện mọi mặt.
 
Làm việc với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Di Linh, Phó phòng Tạ Công Khắc cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với xã Hòa Ninh. Bao gồm 5 tiêu chí, thứ nhất là “Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội” đã đạt 18,70/20,0 điểm. Trong đó, vị trí, chức năng, vai trò đạt 4,0/5,0 điểm; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 14,70/15,0 điểm. Có nhiều tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa như thu chi ngân sách đảm bảo cân đối dư; thu nhập bình quân đầu người; tỷ trọng các ngành kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ tăng dân số. Về tiêu chí “quy mô dân số”, Hòa Ninh đã đạt 6,24/8,0 điểm. Tiêu chí “mật độ dân số”, xã đạt 4,5/6,0 điểm. Trong đó, mật độ dân số khu vực đô thị đạt 4,50/4,50 điểm (4.117 người/km2, chỉ tiêu quy định từ 3.000 - 4.000 người/km2). Cũng 4,50/6,0 điểm, là tiêu chí “tỷ lệ lao động phi nông nghiệp” tại xã Hòa Ninh. Đối với tiêu chí cuối cùng: “trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị” xã Hòa Ninh đạt tổng 45,36/60,0 điểm. Tiêu chí này được phân tích đánh giá bao gồm rất nhiều tiêu chuẩn cụ thể. Với nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội: các tiêu chuẩn về nhà ở đạt 0,75/1,0 điểm; các tiêu chuẩn về công trình công cộng đạt 8,25/10 điểm. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật đạt 11,86/14,0 điểm. Trong đó, các tiêu chuẩn về giao thông đạt 5,79/6,0 điểm; các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng đạt 1,75/3,0 điểm; các tiêu chuẩn về cấp nước đạt 2,22/3,0 điểm; các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông đạt 2,0/2,0 điểm. Nhóm tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường đạt 7,75/14 điểm. Trong đó, các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng đạt 0,75/3,0 điểm; các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải đạt 4,5/5,0 điểm; các tiêu chuẩn về nhà tang lễ đạt 1,0/2,0 điểm; các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị đạt 2,0/4,0 điểm. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị hiện đã đạt 5,58/8,0 điểm. Đối với nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan ngoại thị, do xã Hòa Ninh không có khu vực ngoại thị nên được đánh giá điểm tối đa.
 
Đối chiếu quy định về thang điểm đối với cả 5 tiêu chí như sau: “Vị trí, chức năng, vai trò và trình độ phát triển kinh tế - xã hội”, điểm quy định tối thiểu 15,00 và tối đa 20,00, Hòa Ninh đạt 18,70. “Quy mô dân số”, quy định tối thiểu 6,00 điểm và tối đa 8,00 điểm, Hòa Ninh đạt 6,24 điểm. “Mật độ dân số” và “Tỷ lệ phi nông nghiệp”, quy định tối thiểu 4,50 điểm và tối đa 6,00 điểm, Hòa Ninh đều đạt 4,50 điểm. “Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị”, tối thiểu 45,00 điểm và tối đa 60,00 điểm, xã Hòa Ninh đạt 45,36 điểm. Tổng điểm xét hạng đô thị loại V tối thiểu phải đạt 75,00 điểm và tối đa đạt 100,00 điểm, năm 2018, xã Hòa Ninh đã đạt 79,30 điểm.
 
Tuy nhiên, qua đánh giá của các nhà chuyên môn, Hòa Ninh còn một số tiêu chuẩn còn yếu. Đó là nhóm 9 tiêu chuẩn: mật độ dân số toàn đô thị; cơ sở y tế; tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng; mật độ đường thoát nước chính; tỷ lệ nước thải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; nhà tang lễ; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và cuối cùng là công trình kiến trúc tiêu biểu. Một số tiêu chuẩn khác áp dụng tiêu chuẩn đô thị miền núi nên có thể đạt được. Đại diện cơ quan chuyên môn của huyện, ông Tạ Công Khắc cũng cho chúng tôi biết, những chỉ tiêu chưa đạt, trong Đề án công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V của Hòa Ninh trình các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, huyện đã có chương trình cùng các biện pháp khắc phục cụ thể theo lộ trình.
 
Ủy ban nhân dân huyện Di Linh cũng khẳng định, đến nay, xã Hòa Ninh cơ bản đã đáp ứng đủ các tiêu chí của một đô thị loại V. Một số chỉ tiêu xấp xỉ đạt và đạt khi áp dụng tiêu chuẩn cho đô thị miền núi cần được khắc phục và hoàn thành trong thời gian ngắn. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Công cho chúng tôi biết, huyện Di Linh đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận đến Sở Xây dựng Lâm Đồng. Với 79,30/100 điểm đạt được là sự tuân thủ theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Ông Bùi Quang Sơn, Phó Giám đốc sở này đã ký Văn bản số 568/SXD-HTKT, ngày 30/3/2020 phúc đáp: Sở đang chờ phê duyệt từ UBND tỉnh (dự kiến vào tháng 4/2020) về “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” để làm cơ sở xem xét thẩm định. Xã Hòa Ninh đạt hạng đô thị loại V là sự khẳng định thành quả của nhiều năm đầu tư từ Trung ương, tỉnh đến huyện và sự nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân trong xã. Ghi nhận đô thị loại V sẽ là động lực để Hòa Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn nữa và phát huy mạnh mẽ vai trò chức năng một đô thị tổng hợp của tiểu vùng kinh tế phía Tây huyện Di Linh và khu vực lân cận.
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,348