8-7-2020, 11:17 GMT+7

Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp

 Sở khoa học và Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp đơn vị thường trực tổ chức chương trình khởi nghiệp Quốc gia, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tổ chức khóa đào tạo “Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp”

 

Khóa đào tạo cho hơn 100 học viên đến từ các sở, ban ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các chủ dự án khởi nghiệp đang phát triển dịch vụ mới và sinh viên với khát vọng khởi nghiệp. Theo đó, các học viên sẽ được các chuyên gia truyền thụ những kiến thức về tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; Vai trò của việc giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Khởi nghiệp bắt đầu từ đâu? Xác định phân khúc và chân dung khách hàng; Phương xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh doanh cũng như kỹ năng chuẩn bị slide và thuyết trình sự án. Từ những kiến thức này, sẽ giúp các bạn trẻ, hiểu rõ, biết cách tìm ý tưởng kinh doanh, sàng lọc ý tưởng khả thi và sớm đưa dự án khởi nghiệp đi vào cuộc sống./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,537