11-8-2021, 13:59 GMT+7

Hoàn thiện Nghị quyết miễn, giảm thuế

 Bộ Tài chính đã đề xuất Thường trực Chính phủ về các giải pháp miễn, giảm thuế ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

 

Hiện Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ này
 

 
Dự thảo gồm 4 giải pháp sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm thuế cho doanh nghiệp ngay trong những tháng cuối năm nay. Bộ Tài chính đang khẩn trương tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất theo đề xuất của Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát đề xuất các biện pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ. 

 
Ông Hồ Đức Phớc -  Bộ trưởng Bộ Tài chính nói: Thứ nhất là giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai là giảm 50% thuế với các hộ kinh doanh. Thứ ba là giảm 30% thuế giá trị gia tăng. Thứ tư là miễn tiền phạt chậm nộp cho các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp 2020 - 2021, được miễn khoảng 2.700 tỷ đồng, cộng với miễn 30% tiền thuê đất. 

Theo tính toán, tổng số tiền giảm thu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp khoảng trên 20.000 tỷ đồng. Dự kiến trước ngày 10/8, dự thảo Nghị quyết này sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn để chính sách ưu đãi này sớm đi vào cuộc sống./.

http://lamdongtv.vn/