4-3-2021, 10:55 GMT+7

Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng - Phú Yên gặp gỡ và kết nối giao thương

Chiều ngày 03/3/2021, tại Làng Atiso, Phường 11, thành phố Đà Lạt, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình gặp mặt và kết nối kinh doanh. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các hội viên Hội doanh nhân trẻ 02 tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên.
 

Tại buổi gặp gỡ, các hội viên của 02 Hội đã giới thiệu, trao đổi nhu cầu nhằm tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Buổi gặp gỡ cũng nhận được các ý kiến chia sẻ tâm huyết từ đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND thành phố Đà Lạt và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, là động lực cho các doanh nhân trẻ 02 tỉnh tăng cường sự kết nối giao thương trong thời gian tới. Đồng thời, để đánh dấu cho bước khởi đầu thành công, 02 vị đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng và Phú Yên đã ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên tham dự chương trình./.

TIPC Lâm Đồng