3-2-2021, 11:13 GMT+7

Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 53 nhấn mạnh vai trò của du lịch số

  Ngày 2/2/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã chủ trì đoàn Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 53, do Campuchia chủ trì.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký ASEAN đã thông báo về những kết quả liên quan đến du lịch tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 tổ chức ngày 12/11/2020, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 21/1/2021 và Hội nghị Ủy ban Toàn thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN ngày 23/1/2021. Hội nghị nhấn mạnh tầm nhìn của du lịch ASEAN và Chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn 2016 - 2025. Chiến lược xác định tầm nhìn “đến năm 2025, ASEAN sẽ trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, đem lại cho du khách những trải nghiệm đa dạng và độc đáo; phát triển theo hướng bền vững, có trách nhiệm, toàn diện, cân bằng; đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân trong toàn khu vực” 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu chủ trì đoàn Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 53
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu chủ trì đoàn Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 53

Trọng tâm của Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 53 xem xét báo cáo của 4 Ủy ban hợp tác du lịch ASEAN, bao gồm: Ủy ban Cạnh tranh du lịch ASEAN (ATCC) do Philippines làm Chủ tịch 2020-2021; Ủy ban Phát triển du lịch bền vững và toàn diện ASEAN (ASITDC) do Malaysia làm Chủ tịch 2020-2021; Ủy ban Giám sát nghề du lịch ASEAN (ATPMC) do Indonesia làm Chủ tịch 2020-2021; Ủy ban Nguồn lực, giám sát và đánh giá du lịch ASEAN (ATRMEC) do Campuchia làm Chủ tịch 2020-2021. Theo đó, Hội nghị cân nhắc và thông qua báo cáo kết quả hội nghị ATCC lần thứ 10 tổ chức ngày 17/11/2020, cũng như chỉ đạo một số nội dung bao gồm: Marketing du lịch; Sản phẩm du lịch; Đầu tư du lịch; Du lịch số; Các tiêu chuẩn du lịch ASEAN.

Hội nghị cũng đã thảo luận về triển khai Chiến lược Marketing Du lịch ASEAN giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh dựa trên các xu hướng dự báo sau Covid-19 và căn cứ vào khả năng tài chính của ASEAN. Chiến lược Marketing Du lịch ASEAN giai đoạn 2021-2025 đã được xây dựng với 3 trụ cột chính gồm: xây dựng câu chuyện về Thương hiệu du lịch Đông Nam Á hấp dẫn hơn; tập trung vào một nhóm các thị trường và đối tượng phù hợp; thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động xúc tiến quảng bá.

Tại hội nghị, các nước cũng rà soát các nội dung phục vụ các Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 24, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 8. Bên cạnh đó, Hội nghị thảo luận các nội dung liên quan tới hợp tác với các đối tác đối thoại ASEAN (hợp tác du lịch ASEAN+3; hợp tác du lịch ASEAN-Ấn Độ); hợp tác du lịch tiểu vùng; hợp tác với các Trung tâm ASEAN; hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực...

Hợp tác ASEAN có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Du lịch Việt Nam. Việt Nam bắt đầu tham gia các cơ chế hợp tác du lịch ASEAN từ cuối thập niên 1990 sau khi chính thức gia nhập ASEAN. Việt Nam từng bước tham gia đầy đủ và chủ động hội nhập toàn diện du lịch ASEAN từ những năm 2000.

http://vtr.org.vn/